Vzdělání a práce

 
2003
Vytvořeny první webové stránky
2007
ZŠ Nová Paka
2011
První webová a mobilní aplikace ve firmě DAMI Development s.r.o.
2011
Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové, obor programování
2014
Společník ve firmě DAMI Development s.r.o.
2014
Univerzita Hradec Králové, obor aplikovaná informatika - titul Bc.
2016
Univerzita Hradec Králové, obor aplikovaná informatika - titul Ing.
 
Softwarová architektura, návrh a dokumentace
webové informační systémy (PHP)
HTML5
CSS3
JavaScript
JQuery
PHP
SQL
Yii framework 1, 2
REST API
WebSockets
Debian
JAVA
C#

Certifikáty / kurzy

ECDL

European Computer Driving Licence

Cisco

IT Essentials: PC Hardwade and Software

Cisco

CCNA Exploration: Network Fundamentals

Cisco

CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts

Vybrané projekty ze studia na UHK FIM